Klub závěsného létání - KZL (Kopřivnice)

Zdeněk Kopřivík

zdenek.koprivik@post.cz

Moravský pohár ZL 2023

(MPZL 2023)

PŘEDSTAVENÍ

Motivace

Kopřivnický Klub závěsného létání (KZL) vyhlašuje soutěž Moravský pohár ZL. Cílem soutěže je motivovat rogalisty z ostatních částí ČR i z blízkého zahraničí k návštěvám moravských kopců, podpořit místní piloty ve zkoušení nových startovišť a hlavně si při tom všem užívat společných výletů a dobrodružství (třeba někdo konečně poletí s Čertem z Radhoště)!

Pořadatel

Soutěž pořádá KZL (https://www.koprivnice.cz/klub-zavesneho-letani/os-1109).
Za sepsání pravidel a za vyhodnocení soutěže odpovídá Zdeněk Kopřivík.
Takže dotazy směřujte na mě (zdenek.koprivik@post.cz) a na případnou špatnou organizaci si můžete stěžovat Vláďovi Štěrbů (vladimir.sterba@seznam.cz).

PRAVIDLA

MPZL je celoroční přeletová soutěž omezená na vybrané moravské terény, přičemž z každého startoviště se počítá každému účastníkovi pouze jeden (nejlepší) let. Pro jednoduchost se lety budou přihlašovat a bodovat pomocí www.xcontest.org.

Termín

Do soutěže je možné přihlásit lety uskutečněné v termínu:
od: 1. 4. 2023
do: 30. 9. 2023
Stejný interval jako u ČPP (XContest).

Podmínky účasti

Soutěže se může zúčastnit každý pilot ZL, který splňuje zákonné požadavky pro uskutečnění letu.
Měli byste mít piloťáky, techničáky, pojistky atd. Není nutné být členem KZL.

Místo konání

Do soutěže můžete přihlásit lety z následujících moravských kopců:
Dolní Morava
Hrabůvka
Javorový
Kamenec
Radhošť
Skalka
Velký Javorník

Vítovka

Ale pozor, z každého terénu lze přihlásit maximálně
1 let. Pokud chcete přihlásit více letů, musíte navštívit více kopců.

Bodování

Celkový počet bodů je součet bodů ze všech přihlášených letů. Každý pilot může přihlásit maximálně 1 let z každého kopce, tedy maximálně 8 letů celkem.

Bodové hodnocení jednotlivých letů převezmeme z www.xcontest.org (včetně koeficientů za uzavřené tratě a pod.), ale pozor, MPZL přebírá bodování letů ze Světového poháru, ne z ČPP!

Koeficienty pro Světový pohár (World XContest):
volný přelet
 - 1.00
plochý trojúhelník - 1.40
FAI trojúhelník - 1.60

Bodování letů podle Světového poháru (s nižšími koeficienty za uzavřené tratě) bylo vybráno záměrně proto, abychom neodrazovali piloty od dobrodružných letů bez návratu.

Přihlášení letu

Lety přihlašujte průběžně na www.xcontest.org (stejně jako do ČPP). Každý let přihlášený do ČPP je zároveň automaticky přihlášen i do World XContest. Na konci sezóny pak vybereme každému pilotovi 1 nejlepší let z každého kopce.

Zakázané prostory

Každý pilot nese odpovědnost za provedení svého letu bezpečně a v souladu s platnými předpisy. Není v možnostech organizátora zjišťovat typ záznamového zařízení, jeho přesnost, kalibraci atd. Pokud však bude do soutěže přihlášen let, který významně porušuje platné předpisy, bude takový let ze soutěže vyřazen.
Nechceme to řešit, prosíme létejte v souladu s pravidly! Drobná porušení, která lze svést na přesnost přístrojů, nebudeme zkoumat (tolerance cca 100 m horizontálně i vertikálně), ale ve zcela zjevných případech porušení předpisů nebudeme lety do soutěže akceptovat.

Ceny

Všem nám jde hlavně o zážitky z létání, ale navíc jsou pro sezónu 2023 vypsány následující finanční odměny:

  1. místo:        5000,- Kč
  2. místo:        3000,- Kč
  3. místo:        2000,- Kč

Vyhlášení výsledků

Vyhodnocení a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne na každoroční schůzi KZL (AVZO Kopřivnice). Termín schůze včas upřesní předseda KZL (bývá v listopadu nebo v prosinci).

ZÁVĚR

Přejeme tak akorát kumulů, správný směr větru a hlavně bezpečná přistání.