Škola ZL -  Jak probíhají kurzy

Od samého počátku létají žáci na kluzáku sami. Je to dáno charakterem ovládání kluzáku a částečně také terény, které se v ČR vyskytují. Díky tomu se při výcviku začíná od kraťoučkých poskoků, aby byla zaručena bezpečnost.
K výcviku volíme přiměřeně svažitý terén pokud možno bez překážek a s dostatkem místa pro přistání. Začíná se tím, že se žáci naučí manipulovat s křídlem. Běhají s ním dolů z kopce přičemž se dbá na  správný úhel náběhu,  dosažení dostatečné rychlosti pro start a udržení křídla ve směru.
Postupuje se postupně po svahu nahoru, až se žáci poprvé odlepí od země. První skoky žáků jsou kraťoučké, řádově pár metrů, tudíž nehrozí žádné větší nebezpečí. Pokud žáci dobře zvládají první poskoky, postupuje se výš, pilují se starty a přistání, létá se dál a výš a po dosažení potřebné výšky se učí zatáčky.
Po zvládnutí všech základních prvků pilotáže můžeme opustit cvičnou louku a vypravit se na pořádný kopec... 

Seznamovací kurz  

Délka:  (2 dny/1 víkend)

Po celý rok pořádáme dvoudenní seznamovací kurzy, kde si zájemci mohou vyzkoušet, jaké to je létat na rogale. Kurz trvá jeden víkend a je zaměřen na to, aby si účastníci co nejvíce zalétali. Kvalifikovaní instruktoři vás seznámí s konstrukcí, nastavením a vlastnostmi rogala. Před samotným letem si v postroji na trenažéru vyzkoušíte, jak se závěsný kluzák ovládá a po tomto krátkém úvodu začneme trénovat samotné starty, krátký přízemní let a přistání. V průběhu dne si budeme povídat o základech meteorologie. 
  • zapůjčení veškerého vybavení (školní závěsný kluzák ZK-1 „Dana“, postroj pro první vzpřímené lety, vysílačky a helma (tu si přesto doporučujeme donést vlastní – lyžařskou, mtb, mtx apod.) 
  • 2 dny práce instruktorů,  doprava výbavy, teoretické přednášky
  • poplatky za užívání startovacích a přistávacích ploch v ČR
  • zákonné pojištění proti škodě vzniklé třetím osobám
cena za 2 dny
2999,- 
Platba probíhá na místě nebo předem, za oba dny, nejpozději v 1. den výcviku.

Pilotní výcvik 

Délka trvaní: (8 dní)

Pokud Vás létání na seznamovacím kurzu zaujalo, můžete u nás absolvovat pokračovací výcvik, zakončený pilotní zkouškou.

Starty a přistání, které jste se naučili na seznamovacím kurzu, budeme pilovat k dokonalosti. K rovnému letu přidáme mírné zatáčky o 30° – 90°.  Ze začátečnického postroje pro let ve stoje se přeškolíme na nový typ postroje a začneme létat vleže. Vyměníme také základní výcvikové křídlo ZK-1 „Dana“ za výkonnější ZK-7 „Atlas“, na kterém dokončíte zbytek výcviku. Po úspěšném přeškolení na Atlas už budeme dojíždět na kopce s vyšším převýšením. Ty vám dopřejí nezbytnou výšku pro bezpečný nácvik a zvládnutí zatáček o 180° a 360° stupňů, což jsou spolu s tréningem správného rozpočtu na přistání poslední úlohy celé osnovy praktického výcviku. 
V průběhu Pilotního výcviku se budeme podrobně věnovat teoretickým znalostem. 
Tento výcvik navazuje na výše uvedený seznamovací kurz, trvá 8 dní a je možno jej rozdělit na víkendy.
  • zapůjčení veškerého vybavení (školní závěsný kluzák ZK-7 „Atlas“, postroj pro lety vleže, vysílačky a helma - tu si přesto doporučujeme nosit vlastní – lyžařskou, MTB, MTX apod.) 
  • 8 dní práce instruktorů, teoretické přednášky, příprava a servis ZK
  • poplatky za užívání startovacích a přistávacích ploch v ČR
  • zákonné pojištění proti škodě vzniklé třetím osobám
cena za pilotní 8 denní výcvik
15.999,-
 KČ
Platba probíhá na místě nebo předem, za celý výcvik, nebo jeden výcvikoý den, nejpozději  v 1. den výcviku.

Přihláška do kurzu

F.A.Q.:

- pro všechny od 15 let (do 18 let s písemným souhlasem rodičů)
- kurz je vhodný i pro ty z vás, kdo máte strach z výšek. V seznamovacím kurzu budete létat těsně nad zemí.
- pro seznamovací kurz je nutné potvrzení zdravotní způsobilosti. Tu potvrdí Váš praktický lékař do vytištěného listu žáka (PDF v sekci dokumenty). Jedná se o formalitu zcela totožnou s potvrzením přihlášky do autoškoly.
- kurzy probíhají celoročně, ale každé roční období má svá specifika (sníh, vysoká tráva..)
- jednotlivé výcvikové dny se vyhlašují s předstihem, v závislosti na aktuálním počasí.
- k plánování a domlouvání skupinových termínů kurzů používáme skupinové chaty v mobilních aplikacích WhatsApp a Telegram
Při seznamovacích kurzech se, jako moravská škola, pohybujeme především na terénech Vítovka (Odry), Vlčovice, Vidče. Výjimečně dojedeme i na Ranou u Loun.
Při pilotním výcviku potom jezdíme nejčastěji na Slovenský Straník, do Beskyd, Krkonoš, na Ranou u Loun. Pokud je potřeba, nebojíme si pro počasí zajet ani do Itálie nebo Slovinska.
- trekovou obuv
- sportovní pohodlné oblečení, doporučujeme dlouhé nohavice.
- vyplněný a lékařem potvrzený osobní list žáka
- svačinu a dostatek vody na celý den
- dobrou náladu 🙂
Doprava žáka na místo (dá se domluvit s jinými žáky na společné trase)
Ubytování (pomůžeme zařídit)
Poplatky za startoviště mimo ČR (vyřídíme)
Úrazové připojištění na letecké sporty (v případě zájmu pomůžeme zařídit)
Lékařská prohlídka, nutná pro výcvik létání na ZL, se dělá u praktického lékaře a má stejná pravidla, jako prohlídka před zahájením výcviku pro získání řidičského průkazu.

Praktičtí lékaři se s požadavkem potvrzení osobního listu pro výcvik létání na závěsném kluzáku nesetkávají a proto často mylně posílají své pacienty na toto lékařské vyšetření k pověřenému leteckému lékaři. Pro náš sport ale není potvrzení leteckým lékařem nutné a stačí od praktického lékaře. Z důvodu jejich časté nevědomosti, jsme pro vás vyhledali danou vyhlášku ministerstva zdravotnictví, kde je toto přímo uvedeno. PDF dokument naleznete v sekci "dokument" a pokud by dělal praktický lékař trable, stačí mu tuto vyhlášku ukázat. Cena prohlídky bývá zpravidla 300Kč u praktického lékaře ale 1.500,- a více Kč u leteckého lékaře.

Výcviková osnova pilota ZL


Počty letů a hodin jednotlivých cvičení v osnově jsou minimální. Dokončit cvičení může žák teprve tehdy, když za poslední tři lety je hodnocen nejhůře známkou 2 - velmi dobře. Dokončení cvičení musí být potvrzeno v osobním listu podpisem instruktora a žáka.

Při hodnocení žáků v praktické části výcviku jsou používány známkovací stupnice: 1 výborně - bez chyb ; 2 velmi dobře - nepatrné chyby správně a včas opravované ; 3 dobře - chyby jsou opravované ;4 nedostatečně - chyby opravované pozdě nebo vůbec.
 Číslo cvičení
 Název úlohy  Doba výcviku Zařazení
4.1.  Seznámení se ZK a postrojem  1,0 hodina Seznamovací kurz
4.2. Seznámení s technikou pilotáže  1,5 hodiny Seznamovací kurz
4.3. Nastavení kluzáku před vzletem  0,5 hodiny Seznamovací kurz
5.1. Vzlet a přistání    10 letů Seznamovací kurz
5.2. Přímý let   10 letů Seznamovací kurz
4.4.Nácvik letů vleže na trenažéru 0,5hodiny Pilotní výcvik
5.3. Zatáčky o 30 až 90 stupňů   10 letů Pilotní výcvik
5.4.Krátké lety vleže Zatáčky o 180 stupňů   20 letů Pilotní výcvik
5.5.
Zatáčka o 360 stupňů  10 letů Pilotní výcvik

Výuková videa

ZÁVĚSNÉ LÉTÁNI KOMPLET

AERODYNAMIKA

ZÁKLADY METEOROLOGIE PRO PILOTY KOMPLET

ROGALO.CZ

ŠKOLA ZL

Výukové materiály

Meteo pro piloty ZK PDF 
Aerodynamika a mechanika letu pro piloty ZK PDF
Zkoušení testu k získání pilotní licence LAA
Dokumenty ke stažení
otevřít  Pravidla provozu SLZ, PK a ZK (ZL 1)
otevřít  Požadavky letecké způsobilosti SLZ Závěsné kluzáky ( ZL 2-1 )
otevřít  Výcviková osnova pilota závěsného kluzáku ( ZL 3 )
otevřít  Osobní list ZK pilot
otevřít  Příručka pro piloty závěsných kluzáků s motorovým postrojem
otevřít  Meteorologie pro piloty ZK
otevřít  Aerodynamika a mechanika letu ZK - pdf
otevřít  Oběžník pro praktické lékaře - prohlídka pilota SLZ (ministerstvo zdravotnictví 2006) - pdf

Jerry _ Jeroným Juráň

Pilot ZK
Instruktor ZL
jerry@rogalo.cz

Charlie _Karel Prejza

Pilot ZK, PK
Instruktor ZL
charlie@rogalo.cz
WA: +420 775 320 001
Vyhledávání